Fark Yaratan Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz Her biri kendi alannda lider konumdaki ürün ve hizmetlerimiz;  yarm asr akn süredir gerek kalitesi gerekse kullanm amac ve özellikleri sayesinde Türkiye pazarnda ve yurt d pazarlarda tercih edilmeye devam ediyor.Ise ilk konkasör imalatn gerçekletirerek, gelecek 30 ylda Türkiyede en iyi konkasörlerini yapan firma olma yolunda temeller atlmtr.

Nace equips society to protect people, assets and the environment from the adverse effects of corrosion.Share your knowledge as an instructor or host a course at your facility.Bünyesindeki üstün yetenekli mühendis kadrosuyla sektörün gelecek ihtiyaçlarn belirler; yeni teknolojiler gelitirir.

1952den bugüne lklerin Markas Türkiyenin ilk Krma Eleme Makinelerini ve Beton Santralini üreten nace, bugün halen yeniliin en sadk takipçisi ve en hzl uygulaycs konumunda.1960: Beton Hazrlama Tesisleri ve lk Konkasör malat tarihinde ortaklk Limited irket haline dönütürülmütür.Nace bu sektörün ihtiyaçlarnn geçen süreler içinde artmakta olduunu görerek, Beton hazrlama tesislerinin üretimi projelendirilmi, ilk etapta Betoniyer, yerden kumandal ve yukardan askl vinçlerin seri olarak üretimine geçilmi, inaat müteahhitlerinin hizmetine sunmu, bu konuda yurt içinde üretim yapan LK firma olmutur.